Партньорство по проект

 cx

Сдружение "Образование без граници-БГ 2012" партнира на СОУ "Черноризец Храбър" при изпълнение на проекта "Прилагане на добри практики и методики за работа с родители наученици от етническите малцинства".