Мониторинг

 

monitoring

Система за вътрешен контрол, мониторинг и оценка.

download-32x32

Материали по проекта

sistem

Сдружение "Образование без граници изработи "Система и методика за работа с родители на ученици от етнически малцинства. Материалът е в рамките на Проект: „Прилагане на добри практики и методики за работа с родители на ученици от етническите малцинства”, Конкурсна процедура 33.13-2014 на „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, Договор за финансиране № БС – 33.13-3-068/12.09.2014 г.

download-32x32