План за работа

plan

Детайлен план за работа
Проект: „Прилагане на добри практики и методики за работа с родители на ученици от етническите малцинства”

download-32x32