Първи обучителен семинар по проект "Изграждане на капацитет и подпомагане мерките по интеграцията"

2-sofia se

На 13 и 14.04.2014г. в ЧУ „Дружба“ в гр. София се проведе първият от четирите дискусионни обучителни семинара по проект „Изграждане на капацитет и подпомагане мерките по интеграция“, по който работи Сдружение „Образование без граници – БГ 2012“. Семинарът премина при засилен интерес от страна на участниците. Представена бе презентация, предизвика се оживена дискусия по проблемите на имигрантите, зададоха се много въпроси.

Проект „Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките по интеграция“

Сдружение „Образование без граници – БГ 2012“ работи по проект „Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките по интеграция“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни.

 

Прочети още: Проект „Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките по интеграция“