Заключителна пресконференция

 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

“Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките за интеграция”,

Договор BG EIF 2012/01-05.2

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

София, 06.06.2014 г

 

 

София, 06.06.2014 г., на втората пресконференция сдружение „Образование без граници - БГ2012“ ще представи резултатите от дейностите и постигнатите цели по проект “Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките за интеграция”, Договор BG EIF 2012/01-05.2.

Основни теми:

-         Изграждане и укрепване на капацитета на всички партньори от гражданското общество в рамките на интеграционния процес

-         Резултати от дейностите по проекта:

-         Проведено проучване на информационните нужди и процесите на комуникация между заинтересованите страни в процеса на интеграция

-         Формулирани въпроси, добри практики, тенденции и проблеми в работата на институциите, организациите, гражданското общество и имигрантските общности

-         Проведени 4 дискусионни семинара на регионално ниво в подкрепа на интеграционните процеси, съвместната работа и координацията с участието на 180 лица, представители на целевата група

-         Обсъждане на резултатите от проучването на информационните нужди и процесите на комуникация между заинтересованите страни в процеса на интеграция в рамките на работни групи

-         Формулирани на общи политики, мерки и добри практики насочени към подобряване на интеграционните процеси

-         Създадена мрежа от реално работещи институции, организации и граждани в процеса на интеграция

-         Създадена и общо достъпна база данни

-         Провеждане на 2 пресконференции

-         Изработване на електронен банер към страницата на Сдружение „Образование без граници - БГ 2012”: www. bezgranici-bg.com

-         Изработване на мобилен трансперант на проекта – 1 бр.

-         Изработване на информационна брошура – 500 бр.