received 10216661623033060

Обучение на тема: "Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО, организирано от РСО Пазарджик - 06.06.2018 година, с лектор Татяна Алексиева