sto 02.04 2

Сдружение "Образование без граници-БГ2012" организира квалификационно обучение на тема: "Решаване на конфликти: Преговори. Посредничество. Медиация. Арбитраж."