24174161 459758004421265 8514782596993210777 n

Обучение на тема: "Агресия: себеутвърждаване чрез противопоставяне.Същност и управление на агресивното поведение", проведе Сдружение "Образование без граници - БГ 2012". Актуалната тема беше представена интересно и увлекателно от Златка Драгнева - обучител на сдружението.

zlatka