sof 25.11 1

На 25.11.2017 година в НУИИ "Илия Петров, гр. София се проведе обучение на тема: "Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО", с лектор Татяна Алексиева.

sof 25.11 2