vra 99

Квалификационно обучение на педагогически специалисти се състоя в гр. Враца-19.06.2017г.