eto

На 9, 10 и 11 юни - обучение на тема: Конфликти в мултиетническа среда. Педагогическите специалисти от гр. Дупница разгледаха същността на конфликтите и стратегии за разрешаването им.