jukb

Обучение "Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО" се проведе в НПМГ.

jrt