cb 20.05.07 1

Обучение на учители се проведе в гр. Червен бряг. Темата на квалификацията беше "Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО".

Save