st zag 1

На 13.05.2017г. в гр. Стара Загора се проведе обучение на тема "Стрес: същност, причини, стратегии. Професионален стрес: техники за овладяване и контрол на стреса.