carevo 1

На 13 и 14 май в гр. Царево се проведе обучение на тема "Учителят като класен ръководител. Коментар върху нормативната уредба, необходима на класния ръководител".

Save