sad 05.05 1

Сдружение "Образование без граници" организира обучение на педагогически специалити от община Садово, състояло се в ОУ "Гео Милев" гр. Садово.

sad 05.05 2

Темата "Самооценяване на институцията. Етапи на самооценяване съгласно Наредба No16 от 8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите", беше професионално представена от експерт-обучител Груди Петков.

Save

Save