as 04.23 1

Квалификационно обучение проведе "Образование без граници-БГ2012".

as 04.23 2

Експерт-обучител Златка Драгнева представи темата: "Стрес: същност, причини, стратегии. Професионален стрес: техники за овладяване и
контрол на стреса" на високо професионално ниво.

Save