mon 04.17 1

Експерт-обучител Татяна Алексиева проведе квалификация на тема "Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО".

mon 04.17

Обучението бе организирано от Сдружение "Образование без граници-БГ2012" и се проведе в Монтана.

Save