ko 1

Обучение в НУ „Св. Кл. Охридски“ - Пловдив - 27.03.2017г., организира Сдружение "Образование без граници-БГ2012".

ko 3

Темата беше професионално и атрактивно представена от експерт-обучител Йорданка Николова.

Save

Save