bur 27.03.17 1

Квалификация на педагогически специалисти организира Сдружение "Образование без граници-БГ2012" в гр. Бургас.

bur 27.03.17 2

Темата "Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО", беше професионално представена от експерт-обучител Татяна Алексиева.

Save