bur 1803

На 18  март 2017г. в Бургас Сдружение "Образование без граници-БГ2012" проведе квалификация на педагогически специалисти на тема:
 
Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО.
 
Участваха педагогически специалисти от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Обучението води Татяна Алексиева.

Save