var obuc5

На 18  март 2017г. в Плевен се проведе квалификация на педагогически специалисти на тема:
Самооценяване на институцията. Етапи на самооценяване съгласно Наредба №16 от 8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите.

Квалификацията беше проведена от Сдружение "Образование без граници-БГ2012"

Участваха педагогически специалисти от ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене, ОУ „Д-р Петър Берон“, СУ „Пейо Яворов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен.

Save