var obuchenie1

Сдружение "Образование без граници-БГ2012" проведе квалификация на педагогически специалисти на тема:

Самооценяване на институцията. Етапи на самооценяване съгласно Наредба №16 от 8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите.

Участваха педагогически специалисти от ДГ „Детелина“, ОУ „Васил Левски“, ДГ „Щастливо детство“, ДГ „Пролет“, СУ „Назъм Хикмет“, ОУ „Христо Ботев“, ДГ „Първи юни“, ОУ „Христо Ботев“, НУ „Иван Вазов“.

Обучението води Груди Марков и се състоя на 11  март 2017г. в гр. Дългопол.

Save