var obuchenie

На 10  март 2017г. във Варна се проведе квалификация на педагогически специалисти на тема:

Самооценяване на институцията. Етапи на самооценяване съгласно Наредба №16 от 8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите.

Квалификацията беше проведена от обучителя на Сдружение "Образование без граници-БГ2012" Груди Петков.

Участваха педагогически специалисти от ДГ №20 „Бриз“, ДГ №33 „Делфинче“,  ДГ №21 „Калина Малина“, ДГ №9 „Ален Мак“.

Save

Save

Save