russe 03.02 2

На 04.02.2017г. се проведе обучение за помощник-възпитатели от  целодневни детски градини в регион Русе. Г-жа Фани Цветкова проведе обучението компетентно и задълбочено. Нейните заключителни думи трогнаха до сълзи бъдещите помощник-възпитатели, заели се с благородната и трудна мисия да се грижат за децата на България.

Save