lom sem 711 2

Сдружение "Образование без граници-БГ2012" организира обучение на тема: „Нормативни промени в сферата на образованието – ЗПУО и ДОС“ с лектор Татяна Алексиева.

Save