Сертификат ISO 9001

На 26.10.2016 год. сдружение "Образование без граници-БГ2012", България получи сертификат ISO 9001:2015 за своята система за управление на качеството, приложима на национално и европейско ниво. Сертификатът по ISO 9001:2015 показва на педагогическите специалисти от предучилищното и училищно образование, че срещу него стои авторитетна обучителна организация, която предлага качествени обучения, разработени по ясни правила.

Сертификат ISO 9001 

Декларация за политика по качеството