Експерти

vladi4

 

Адвокат Владимир Стойчев - Обучител: юридическа и административна дейност. Образование - магистър по история и магистър по право. Дългогодишен опит като инструктор и обучител.

dima-12 Адвокат Димитрина Бояджиева - Обучител: юридическа  и административна дейност. Образование - магистър по история и магистър по право. Дългогодишен опит като инструктор и обучител.
tanq12

 

 

Татяна Алексиева - Обучител: организация и контрол в училище. Образование - висше, магистър.

 Zlatka Златка Драгнева - Обучител:

Психологическа подкрепа при критично събитие на деца и работещи в образователни институции.

Превантивна и консултативна работа с агресивни деца, деца с поведенчески проблеми. Консултиране на родители по въпроси за детски кризи, взаимоотношения. Консултиране на учителски екип за работа в мултикултурна среда и деца със СОП
Обучения: Екип и екипност, Стрес, Взаимодействие между родители и учители.Агресия, Криза и кризисно събитие, Училищен тормоз, Ефективно общуване, Управление на конфликти, както и разработване на специфични теми, заявени от бенифициента, доброволчески мениджмънт.

Образование:Магистър Приложна социална психология, Бакалавър по Психология

Nikolova

Д-р Йорданка Николова - Обучител

Иновативни и интерактивни методи на обучение, драматизация

Образование: Доктор по Педагогика

 1  

Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев.

Преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Доцент по „Психология – Социална психология“; Главен асистент и асистент  по „Психолингвистика“ в катедра „Психология“

Ръководител катедра „Педагогика и психология“ към ДКПРПС;
Образование – Доктор.