Експерти

vladi4

 

Адвокат Владимир Стойчев - Обучител: юридическа и административна дейност. Образование - магистър по история и магистър по право. Дългогодишен опит като инструктор и обучител.

dima-12 Адвокат Димитрина Бояджиева - Обучител: юридическа  и административна дейност. Образование - магистър по история и магистър по право. Дългогодишен опит като инструктор и обучител.
Elena N

 

 

 

Елена Налбантова - Обучител: Дигитализация на административната и метозическа образователна среда и иновациите за създаване на позитивна среда. Писане и управление на проекти.

tanq12

 

 

Татяна Алексиева - Обучител: организация и контрол в училище. Образование - висше, магистър.

 Zlatka Златка Драгнева - Обучител:

Психологическа подкрепа при критично събитие на деца и работещи в образователни институции.

Превантивна и консултативна работа с агресивни деца, деца с поведенчески проблеми. Консултиране на родители по въпроси за детски кризи, взаимоотношения. Консултиране на учителски екип за работа в мултикултурна среда и деца със СОП
Обучения: Екип и екипност, Стрес, Взаимодействие между родители и учители.Агресия, Криза и кризисно събитие, Училищен тормоз, Ефективно общуване, Управление на конфликти, както и разработване на специфични теми, заявени от бенифициента, доброволчески мениджмънт.

Образование:Магистър Приложна социална психология, Бакалавър по Психология

Nikolova

Д-р Йорданка Николова - Обучител

Иновативни и интерактивни методи на обучение, драматизация

Образование: Доктор по Педагогика

 daniela

Даниела Иванова Василева - Обучител

Когнитивно-Поведенческа Психотерапия. Дългогодишен опит по 

Приложна Психология, Хипноза и Физиопрофилактика.

Образование - Магистър.

 

 

 Georgi

 Адвокат Георги Анастасов - Обучител:

юридическа  и административна дейност. Образование -  магистър по право. Дългогодишен опит като обучител.

 delqn

 Деляна Лукова - Обучител.

Създаване и отразяване на новини, анализи, коментари. Иницииране на събития и акции, свързани с медията. Води онлайн портал за образование

Образование - Магистър.

 stoil  

Стоил Съйков - Обучител.

Филмово и видеопроизводство и разспространение.

Журналист. Ръководител рубрика- Лидерство и образование.

Образование – Магистър.

 
   

Доктор Пламен Денев – Обучител.

Главен асистент, Доктор по педагогика. Преподавател по: Теория на възпитанието и дидактиката. Професионална педагогика. Педагогическа етика. Педевтология.

Образование – Доктор.