ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките за интеграция”, Договор BG EIF 2012/01-05

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

“Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките за интеграция”,

Договор BG EIF 2012/01-05

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

 11.04.2014 г., София

 

София, 11.04.2014 г. на пресконференция сдружение „Образование без граници – БГ 2012“ представи проект “Изграждане на капацитет и подпомагане на мерките за интеграция”, Договор BG EIF 2012/01-05.

Проектът цели изграждане и укрепване на капацитета на всички партньори от гражданското общество в рамките на интеграционния процес: Да се изгради мрежа за взаимно сътрудничество между заинтересованите страни; Да бъдат подобрени механизмите на координация и съвместна работа в процеса на интеграция; Да се изгради капацитета за работа по въпросите за интеграция на имигранти; Да се подобри качеството на услугите, предоставяни на имигранти/граждани на трети държави - ГТД/ в Република България.

Реализацията на проекта тече пет месеца. Резултатите от проекта ще допринесат за повишаване капацитета за работа по въпросите за интеграцията на имигранти сред представителите на отговорните институции за интеграционния процес. Ще се подобрят механизмите за координация сред ключовите участници в процеса на интеграция на ГТД. Ще се подобри общото състояние и политиката по интеграция на имигранти /ГТД/ в национален мащаб.