ruse-15-2

Обучителен семинар на тема

"Образование и трудови правоотношения"

се състоя в град Русе.