bansko tanq

На 06.07.2018 година, в град Банско се проведе обучение на педагогически специалисти от СУ "Черноризец Храбър", гр. Пловдив на тема: "Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО" с лектор Татяна Алексиева.