15

На 26.06.2018 година се проведе обучение на тема: "Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО", с експерт-обучител Татяна Алексиева.