kar 18 3

Сдружение "Образование без граници - БГ 2012" организира квалификационно обучение на учители от гр. Кърджали.IMG jh