pdt

Обучение на педагогически специалисти на тема: "Конфликти в мултиетническа среда", 17 юни, гр. Кюстендил.