dim 01.04.2017 2

Квалификационно обучение на педагогиски специалисти бе проведено в гр. Димитровград.

dim 01.04.2017 1

Квалификацията беше проведена на високо професионално ниво от експерт Татяна Алексиева.

Save

Save

Save

Save

Save