dg alenmak

На 17  март 2017г. в Горна Оряховица се проведе квалификация на педагогически специалисти на тема:

Самооценяване на институцията. Етапи на самооценяване съгласно Наредба №16 от 8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите.

Участваха педагогически специалисти от ДГ „Бодра смяна“, ДГ „Щастливо детство“, ДГ „Здравец“, ДГ „Елена Грънчарова“, ДГ „Детски свят“, ДГ „Божур“, ДГ „Първи юни“, ДГ „Слънчице“, ДГ „Здравец“, ДГ „Евгения Кисимова“, ДГ „Ален мак“.

Обучението беше проведено експерт-обучител към Сдружение "Образование без граници-БГ2012"Груди Петков.