tar 18 03 2

Обучаемите потвърдиха фундаменталното значение на "Гражданското образование", традициите в история на образованието в България и неговото важно значение във визията за бъдещето на образователната система.

tar 18 03 5

Педагогическите специалисти представиха своите групови проекти.

Save

Save