gab sem 14.11.2016 2

Сдружение "Образование без граници-БГ2012" организираха семинар на тема "Педагогическите специалисти в новите условия" в гр. Габрово.