russe 9.11 1

На 9.11.2016г., в гр. Русе се проведе обучение на тема: „Вербална и невербална комуникация.  Работа в екип. Ефективна комуникация в образователната сфера“  с лектор Фани Цветкова.