vid 08.11 2

На 8.11.2016г., в гр. Видин се проведе  обучение на тема: „Нормативни промени в сферата на образованието – ЗПУО и ДОС“  с лектор Татяна Алексиева.