sil-sem-15.03.2016-1

Квалификация на тема "Професионален стрес: Същност и аспекти. Причини. Стратегия за справяне." организира Сдружение "Образование без граници."

Семинарът се състоя в в град Силистра.