sem-var-7

Сдружение "Образование без граници БГ-2012" организира семинар на тема "Управление на стреса. Същност. Видове. Причини. Стратегии за справяне." Семинарът се проведе във Вършец.