Sem-dup-1

Семинар на тема „Делегирани бюджети в предучилищното и училищно образование“ организира Сдружение "Образование без граници БГ 2012".