life long learning

„Непрестанното обучение е ключ към успеха“

                                                             Браян Трейси

Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“

Мисия:

Квалификация и повишаване капацитета на педагогическите специалисти за по-качествено образование.