УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

 Сдружение „Образование без граници - БГ2012“

 

организира провеждането  на квалификация на

 

педагогическите специалисти.